Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή που ξεκινάει το σχολείο το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε τρελής νοικοκυράς είναι το μαγείρεμα.  Και γυρίζουμε το κείμενο σε πρώτο πληθυντικό για να με συμπεριλάβω και εμένα στις τρελές νοικοκυρές. Για να ακριβολογούμε το πρόβλημά μας δεν είναι να μαγειρέψουμε, δηλαδή να κάνουμε τη διαδικασία, αλλά να βρούμε το φαγητό που θα κάνουμε και το οποίο θα πληροί κάποιες προϋποθέσεις όπως:…