Είναι ακόμη 11 το πρωί, ο Θεός και ο κόσμος όλος δηλαδή σου έχει δώσει δείγματα ότι η μέρα δεν θα είναι καλή, τα χαρτιά στοίβα στο γραφείο, κόσμος μπαίνει κόσμος βγαίνει, τα τηλέφωνα χτυπάνε άλλοτε για δουλειά άλλοτε για οικογενειακά (ο ένας θα σχολάσει νωρίτερα λόγω απεργίας, ο άλλος χτύπησε, ο άλλος βράχηκε και δεν έχει δεύτερη αλλαξιά κλπ)….ήδη μπαφιασμένη!!! Και ενώ δεν ελπίζεις…