• Σκέφτομαι & Γράφω

    Πάσχα στο χωριό #not

    Ένα ακόμη διαφορετικό Πάσχα πλησιάζει. Είναι το γνωστό πλέον “Πάσχα στο χωριό #not”.  Να σου θυμίσω ότι είναι η δεύτερη χρονιά που θα κάνεις Πάσχα καραντινάτο με περιορισμό στα άτομα, περιορισμό στα δρομολόγια και ό,τι άλλο έχουν απαγορέψει για αυτές τις ημέρες. Βέβαια άλλο το Πάσχα 2020 και άλλο το…