• Σκέφτομαι & Γράφω

    Δε συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα ΠΟΤΕ!!!

    δε συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα ποτέ

    “Εγώ δεν βάζω ξυπνητήρι, ξυπνάω από μόνη μου”, λένε κάποιοι και εσύ κοιτάς σαν μπούφος και απορείς!!  Δηλαδή αυτό που ο οργανισμός συνηθίζει να ξυπνάει κάποια ώρα μετά από χρόνια με ξεπερνάει!! Μόνο ο δικός μου αντιστέκεται σε αυτό; Δώδεκα χρόνια ξυπνάω την ίδια ώρα και αν δεν χτυπήσει ξυπνητήρι…