• Σκέφτομαι & Γράφω

    Υπάρχει ο Άη Βασίλης και τον θέλουμε

    Υπάρχει ο Άη Βασίλης και τον θέλουμε

    Όταν έχεις 3 παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες είναι δύσκολο να διατηρήσεις στο σπίτι την παράδοση του Άη Βασίλη χωρίς την αμφισβήτηση και όλες τις ερωτήσεις που τον αφορούν. « Από πού μπαίνει αν δεν έχεις τζάκι», «πως προλαβαίνει να πάει σε όλα τα παιδιά», «Γιατί δεν μπορεί να μου φέρει…